Výrobní linky 4.0
VÝROBNÍ LINKY

VÝROBNÍ LINKY

VÝROBNÍ LINKY

Dodáváme výrobní linky a montážní zařízení navržené podle potřeb Průmyslu 4.0. Úzce spolupracujeme se zákazníkem už od přípravné fáze návrhu vhodných technologií a doporučujeme ekonomicky nejvýhodnější řešení automatizace.

MANUÁLNÍ VÝROBNÍ LINKY

Tento typ výrobních linek je vhodný pro menší objemy výroby nebo tam kde nelze, vzhledem k technické náročnosti, použít pro zakládání a manipulaci s díly průmyslovou automatizaci. Linka je proto z větší části koncipována jako manuální s několika pracovišti pro operátory. Zpravidla 15-30 dle počtu sestavovaných komponent.

 • MODULÁRNÍ ŘEŠENÍ
 • DOPRAVNÍKOVÝ TRANSPORTNÍ SYSTÉM
 • CENTRÁLNÍ ŘÍZENÍ
 • KARUSELOVÉ PROVEDENÍ
 • NAPOJENÍ NA MES
MANUÁLNÍ VÝROBNÍ LINKY

POLOAUTOMATICKÉ VÝROBNÍ LINKY

Pro požadavky vyššího objemu výroby jsou vhodné poloautomatické linky nejčastěji koncipované jako uzavřená smyčka s lineárním řazením, kde je produkt umístěn na paletce a je poháněn nejčastěji pásovým dopravníkem. Linku lze připravit s ohledem na rozšíření typů výrobků a zvýšení kapacity výroby. Počet operátorů se nejčastěji pohybuje od 2-5. Linka může dále obsahovat.

 

 • AUTOMATICKÉ ŠROUBOVÁNÍ
 • AUTOMATICKÉ NANÁŠENÍ MAZIVA
 • AUTOMATICKÉ NANÁŠENÍ LEPIDLA
 • ZNAČENÍ DÍLŮ
 • TESTOVACÍ STANICE
POLOAUTOMATICKÉ VÝROBNÍ LINKY

AUTOMATICKÉ VÝROBNÍ LINKY

Tento typ linek se hodí ve velko-objemové výrobě a tam kde je požadován vysoký stupeň automatizace. Linky jsou koncipovány jako asynchronní, umožňují výrobu a montáž většího množství dílů. Výhodou těchto linek je pružná zásoba dílů před jednotlivými pracovišti a přeprava dílů na montážních paletkách nebo na dopravnících, umožňující dosažení vysokého taktu linky.

 

 • CENTRÁLNÍ ŘÍZENÍ NAPOJENÉ NA MES/SAP
 • AUTOMATICKÉ ŠROUBOVÁNÍ
 • AUTOMATICKÉ NANÁŠENÍ MAZIVA
 • AUTOMATICKÉ NANÁŠENÍ LEPIDLA
 • ZNAČENÍ DÍLŮ
 • TESTOVACÍ STANICE
AUTOMATICKÉ VÝROBNÍ LINKY

ROBOTICKÉ VÝROBNÍ LINKY

Současnému trendu Průmyslu 4.0 vyhovují plně automatické robotické linky. U těchto linek převládá množství robotů použitých pro montáž a vyhovují tak nároků na režim výroby 24/7 a na flexibilní výrobu. Nabízíme se všemi typy robotů dle požadavků.

 

 • CENTRÁLNÍ ŘÍZENÍ NAPOJENÉ NA MES/SAP
 • AUTOMATICKÁ DIAGNOSTIKA LINKY
 • SERVISNÍ PŘÍSTUP PŘES VZDÁLENOU SPRÁVU
 • OVLÁDÁNÍ NA DÁLKU
 • SLEDOVÁNÍ VÝROBY ON-LINE
ROBOTICKÉ VÝROBNÍ LINKY