Test run of kamera systems was successful round off

Test run of kamera systems was successful round off

Byl měřen úhel stříkající vody, počet paprsků a špatné odstřiky. Výsledky byly nanejvýš uspokojivé a plně prokazující schopnost nasazení kamer do provozu. Detekce jiného množství paprsků byla ve 100% případů. Opakovatelnost měření byla 0,01° na statistickém vzorku 100 měření (nutno brát v úvahu, že měření probíhalo v laboratorních podmínkách)[:]

#contact_form

CONTACT US