Financila support from MPO

Financila support from MPO

Byl ukončen projekt zařazený v programu IMPULS, číslo rámcové smlouvy FI-IM3/119 „Vývoj integrovaného systému velkoplošného solárního kolektoru a velkoobjemového akumulačního zásobníku s optimalizovanou stratifikací tepla“.
„Tento projekt byl realizován za finanční podpory z prostředků státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu.“

#contact_form

CONTACT US